KILAVUZ YAYLARI

 Ankastra Elektrik Tesisatı Kablo Montajlarında ve Makine Ekipmanlarındaki Dişli sitemlerinde hareket ve kuvvet aktarıcı olarak çalışırlar. Bu Yaylardaki en büyük farklılık yay spirlerinin çelik halat veya örgülü sert çubukların üzerine sarılmalarıdır. Bu yayların imalatı tamamen özel makineler ve bunlara bağlı 2. 3. istasyonlarla yapılmaktadır. Bu ürünlerdeki kullanım prensibi yayın eksenden kaçık çalışma durumundaki güç ve hareket aktarımındaki performansı ile ilgilidir. Dolayısı ile kullanılacak yere göre farklılıklar arz etmektedir. Bu değişiklikler genelde hem halatın hemde üzerine sarılacak olan yay spir çaplarının değişimidir. Kılavuz yaylarının hammadesinin tamamı ithal olarak tedarik edilmektedir. Bu da üretim sürecinde teslimat süresini büyük bir şekilde etkilemektedir. Yayse Yay ürünlerinin kontrol prosesinin en yoğun olduğu üretim şekli bu süreçtir. En büyük problem ise Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü'nde bu ürüne ait bir standart bulunmamaktadır. Fakat Yayse Yay, hem müşterisinin hem de kendi standartları çerçevesinde ön seri imalatlarında testlerini yapıp numune onayı alarak çalışmaktadır.