KALIP YAYLARI

ISO 10243 KALIP YAYLARI 

     Yayse'de üretilen standart kalıp yayları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir, ayrıca Yayse Yay müşterilerinin talepleri doğrultusunda özel kalıp yayları tasarlayıp üretmektedir. 

  Seri Yük Uzun Ömür İçin Kapanma Oranı Maksimum Kapanma Oranı Dikkat Kırılma Oranı
ISO 10243 1S Hafif Yük 30% (10 milyon) 40% (Bir kaç yüzbin) ~50%
ISO 10243 2S Orta Yük 25% (6 milyon) 37.5% (Yüzbin civarı) ~45%
ISO 10243 3S Ağır Yük 20% (4 Milyon) 30% (Yüzbin civarı) ~40%
ISO 10243 4S Ekstra Ağır 17% (3 Milyon) 25% (Yüzbin civarı) ~35%
ISO 10243 5S Süper Ağır 10% (Birkaç yüzbin) 15% (Ellibin civarı) ~20%Toleranslar 
Serbest uzunluk: ±%1 
Yaylanma oranı: ±%10 
Dış çap: Yayın dış çapı, yaya yataklık yapacak kovan çapından daha küçük olmalıdır. Azami 2-3 mm. 
İç çap: Yay iç çapı yay ayar civatasının standart çapından azami 2-3 mm daha büyük olmalıdır. 

Yay Seçimi ve Kullanımında genel tavsiyeler; 
  • Çalışma şartlarının gerektirdiği en hafif ve uzun yay seçilmeli.
  • Çalışma mesafesi asla yukarıda gösterilen maksimum kapanma oranını geçmemeli. Kalıp açıldığında bu iki konuya dikkat edilmelidir.
  • Kalıp içerisinde yerleştirilen yaylara en az %5 oranında baskı uygulanmalı.
  • Her yay için aynı seviyede tabla sağlanmalı.
  • Bozulmayı ve kırılmayı önlemek için yay ayar civatası kullanılmalı.
  • Yayın çalışacağı yuva çapı yay dış çapından geniş olmalı, yay ayar civatası çapı da yay delik çapından küçük olmalıdır.