Kalite Kapsamı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

YAYSE Yay & Makina San. Tic. Ltd. Şti. olarak otomotiv, yedek parça, beyaz eşya, tarım makineleri, savunma sanayi, havacılık vb. sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yay üretimi yapmakta, yurt içi ve yurt dışında sektöründe lider firmalardan biri olmayı hedeflemekteyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için kalite yönetim sistemini risk ve fırsat temelli düşünerek sürekli geliştirmeyi, süreçlerimizde PUKÖ döngüsünün gerekliliklerini uygulamayı, ürün ve hizmetlerimizi eksiksiz sunmayı şirketimizin her kademesinde bir kültür olarak benimsiyoruz.

 

     YAYSE Yay & Makina San. Tic. Ltd. Şti. kalite yönetim sistemin kapsamı dahilinde standardın şartlarından kendi bünyesinde uygulanabilir olanların tamamını uygular, dökümante eder ve sürekliliğini sağlar. Firmamızda müşteri teknik şartnameleri ve/veya teknik resimleri esas alınarak üretim yapılmaktadır; bu bağlamda 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi maddesi kapsam dışı tutulmaktadır. Kalite Yönetim Sistemimiz gerekli olan prosesleri içerir, proseslerin birbirleri ile etkileşimini ve yönetimini tanımlar. Proseslerin etkin ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini, gerekli bilgi ve eğitimlerin sağlanmasını, bu proseslerin ölçümleri, takibi ve analizlerinin yapılmasını, sürekli gelişme ile, planlı sonuçların elde edilmesi için gerekli faaliyetleri içerir.

Kuruluşumuz, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan; kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşma yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları ve ilgili tarafların şartlarını belirlemiştir. Bu konu Bağlam Prosedürü (PD 17 K) ile detaylı olarak dökümante edilmiştir.

 

     YAYSE Yay & Makina San. Tic. Ltd. Şti. kalite el kitabı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarına uygun olarak; geçerli yasal şartlar, mevzuatlar ve müşteri şartlarını karşılayarak hizmet oluşturma kabiliyetini göstermek, olumsuzlukların giderilmesi ve sürekli iyileştirme sürecinde, sistemin etkin olarak uygulanması ile en üst seviyede müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla Kalite Yönetim Sistemi şartlarını tanımlamıştır. Kalite el kitabında yapılabilecek değişiklik ve revizyonlar, üst yönetimin görüşleri alınarak Kalite Lideri tarafından yapılır. YAYSE Yay & Makina San. Tic. Ltd. Şti. kalite el kitabının tüm sayfaları kontrol altına alınmış olup, gerekli görüldüğünde kontrollü kopya kaşesi basılarak dağıtımı yapılabilir.